Развитие на таланти

Разгърнете потенциала на вашите хора

Развитие на таланти

Според нашето проучване 65% от служителите твърдят, че са доста недоволни от своите мениджъри. Като добавим и днешната хиперконкурентна работна среда е необходимо да сте наясно с няколко факта.

Добрите индивидуални сътрудници не стават автоматично добри мениджъри. Организациите трябва трябва да идентифицират външно онези мениджъри, които имат потенциал да изградят aнгажираност на служителите за повишаване на роизводителността, както и да развият вътрешни служители с потенциал да преминат в управленски роли.