Оценка на способности

Изберете най-подходящите хора

Оценка на способности

Оценка на способности

Потрфолиото на SHL разполага с редица инструменти, които ще ви помогнат да измерите ключови способности в своите кандидати. Част от тези SHL решения са:

  • Когнитивни тестове
  • Езикови тестове
  • Тестове за оценка на компютърни умения
  • Тестове за кодиране
  • Тестове за оценка на знания за различни професии

За повече информация, се свържете с нашите консултанти.