Планиране на приемствеността

Разгърнете потенциала на вашите хора

Планиране на приемствеността

Планиране на приемствеността

Според нашето изследване само 13% от организациите вярват, че имат силен лидерски екип,
28% от лидерските роли в момента се изпълняват от наследници и 58% от организациите
понастоящем не използват обективни оценки за планиране на приемствеността.
Винаги е било важно да има стандартизиран подход при идентифициране и развитие на служителите.
В днешно време прогресиращите организации не чакат нова глобална криза,
за да осъзнаят това, а по-скоро планират предварително развитието на своите таланти.

С инструментите на SHL можете да изградите този стандартизиран подход и да идентифицирате точно кои служители могат да онаследят водещи позиции.