Работа с психометрични инструменти

Сертификациони програми

Работа с психометрични инструменти

РАБОТА С ПСИХОМЕТРИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Психометричните оценки носят по-голяма обективност и прозрачност на всеки процес по оценка или развитие. Тази сертификационна програма осигурява пълно обучение за това как оценяват, подбират и интерпретират когнитивни тестове и личностни въпросници.
Този курс е идеален за експерти Подбор на персонал и експерти Обучение и развитие, които желаят да използват тестове за способности и лични въпросници за помощ при избора, управлението и развитието на служителите.