Добре дошли в света на бизнес психологията и
психометричните тестове

Имате ли точните хора на точните места?

Нашите решения

Решенията за таланти на SHL ви предоставят възможност да бъдете максимално точни и обективни относно оценката на своите служители, като ви помагат да предвидите промяната, да се адаптирате бързо и да увеличите максимално възможностите на човешкия капитал в организацията.

Селекция и подбор

Оценка на потенциала

SHL инструментите ви предоставят възможност да оцените потенциала на своите кандидати относно ключови професионални компетенции. Научете повече за въпросниците за оценка тук.

Оценка на поведението

Представете си, че разполагате с подробна картина за това как един кандидат ще се справя с предизвикателствата на бъдещата си роля. Центърът за оценка на SHL се базира на специално разработена методология, която прави оценката на поведението точна и максимално обективна. Повече за метода научете тук.

Оценка на способностите

SHL разполага с изключително богато портфолио за оценка на различни способности, свързани с редица професионални роли. Използвайки нашите AI решения, вие давате възможност на кандидатите да покажат своите уникални възможности. Повече за оценка на способностите научете от тук.

Развитие на таланти

Оценка и развитие на лидери

Постоянно променящата се бизнес среда променя и постоянно изискванията към лидерската роля. С инструментите на SHL ще имате възможност да оцените къде да съсредоточите усилията си, така че да разгърнете потенциала и да развиете уменията на лидерите във вашата организация. Повече за решенията, прочетете тук.

Оценка на висок потенциал

Добре известно е колко сложно може да бъде различаването на висока производителност от висок потенциал. Решенията на SHL ще ви помогнат в тази диференциация и ще ви дадат отговор на три критични въпроса. Разберете кои от тук.

Планиране на приемствеността

Повечето организации не използват обективни оценки за планиране на приемствеността. За да поддържат висока ефективност, за компаниите винаги е било важно да имат стандартизиран подход при идентифициране и развитие на таланти. Запознайте се по-подробно с решението тук.

Развитие на служители

Разнообразните инструменти за оценка в портфолиото на SHL позволяват да се направят детайлни профили за поведението, способностите и потенциала на служителите. Всичко това предоставя възможността много точно да се планират дейностите и ресурсите по развитие на човешките ресурси. Повече за това как можем да бъдем полезни в посока развитие, можете да научите от тук.

Дигитални решения

Remote work Q

Специално разработеният въпросник за стила на работа от разстояние ще ви даде възможност да подобрите продуктивността на служителите, които работят дистанционно, да осигурите тяхното благосъстояние и да подготвите вашия бизнес да функционира най-добре в тази нова реалност. Повече за Remote work Q, може да откриете тук.

Video Interview

Видео интервюто на SHL е инструмент, който оптимизира процеса по селекция на кандидати, като позволява по-широк обхват на кандидати и намалява времето за оценяване. Платформата предлага множество анализи на специалистите по подбор, а преживяването за кандидатите е уникално. Запознайте се по-подробно с инструмента от тук.

Live interview

Видео интервютата на живо са иновативен, ангажиращ и удобен начин за дистанционно провеждане на интервюта лице в лице. Можете да преглеждате и оценявате кандидатите, като използвате научно доказани процеси и да си сътрудничите с други оценители, като ги каните в движение или споделяте записи на интервюта. Запознайте се по-подробно с инструмента от тук.

Coding interview

Интервюто за кодиране на SHL е нещо повече от онлайн тест за кодиране, това е онлайн интервю за кодиране с изкуствен интелект за наемане. Използвайте решението, за да планирате предизвикателства при програмиране с множество кандидати, които работят заедно за решаване на проблем, и множество оценители, за да оценят паралелно кандидатите. Запознайте се по-подробно с инструмента от тук.

Клиентите на SHL в световен мащаб: