Оценка на поведението

Изберете най-подходящите хора

Оценка на поведението

Оценка на поведението

Изберете най-добрите мениджъри и професионалисти, за да развивате успешно бизнеса си! Качественият подбор е ключов за успеха. Ние ще ви помогнем да определите необходимите умения за ролята и ще оценим способността на всеки кандидат да се представи на най-високо ниво.

SHL инструментите за мениджъри и професионалисти ще ви помогнат да вземете най-добрите решения за наемане на кадри чрез обективно измерване на поведението и точно предсказване на бъдещия потенциал.

Как го правим?

✔ Дефинираме изискванията за всяка роля, независимо от нивото в йерархията.

✔ Предоставяме на кандидата преживяване за бъдещата роля.

✔ Рисуваме ясна картина за уменията на всеки кандидат и за способността му да се справи с предизвикателствата на позицията, която ще заема.

Асесмънт центърът е сред инструментите, които се явяват мощен предиктор за бъдещ успех, особено подходящ при подбор на ключови позиции. Методът позволява да оцените точно качествата на кандидатите за определена позиция и да получите обратна връзка за това как ще се държи в ситуации, с които предстои да се сблъскват. SHL методологията е доказана във времето и може да се адаптира за хора от всички нива в организацията, а симулациите през които преминават, за да бъдат оценени, са базирани на реални бизнес казуси. Повече за услугата можете да научите тук.