Оценител в Център за оценка

Сертификациони програми

Оценител в Център за оценка

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ В ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА

Обективната оценка на кандидатите за работа и служителите е ключово конкурентно предимство на работодателите и на водещите в своята област организации. Оценителят играе критична роля в прилагането на подход за оценка, който е консистентен и непредубеден. Професионалното провеждане на центрове за оценка изисква оценителите да използват конкретни техники с цел постигане на качествена оценка, като ‘ORCE’ процеса, например. Това обучение не само предоставя знание за тези техники, но и възможност и защитено пространство за тяхното трениране. Усвоените умения, присъщи за оценител в център за оценка са широко приложими и в други HR процеси като провеждане на интервюта и управление на представянето.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Да разберете какво представляват компетенциите и как да ги използвате в цикъла на Управление на талантите
• Да научите водещите принципи в провеждането на центрове за оценка и развитие
• Да усвоите структурирана и валидирана методология за провеждане на оценка на поведението
• Да тренирате наблюдение и записване на поведение
• Да практикувате провеждането на редица симулации, за да развиете своите умения за оценка на поведението
• Да научите принципи за даване на обратна връзка за резултати от Център за оценка

ПРОГРАМА

Модул 1: Интродукция в методологията и съставните й елементи и принципи
• Какво е и какво не е Център за оценка – характеристики на методологията
• Видове Център за оценка според целите

Модул 2 и 3: Умения за оценители
• Процес за наблюдение и оценка – ORCE
• Симулации и инструменти: Групова симулация; Аналитична симулация; Интерактивна симулация; In Tray.

Модул 4: Интегриране на наблюдения и оценки
• Интеграционна среща
• Доклад и Обратна връзка

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ:

24 – 25 октомври 2023

Контакт за записване:

Силвия Звонска

GSM: 087 720 7099

e-mail: s.zvonska@ninetynine.bg

Срок за записване:

30 септември 2023

Цена: 1400 евро на човек (без ДДС)

Водещ:
Богдан Георгиев
Старши експерт Оценка на мениджъри
https://www.linkedin.com/in/bogdangeorgiev/