Компетентностно интервю

Сертификациони програми

Компетентностно интервю

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ЗА РАБОТА С КОМПЕТЕНТНОСТНО ИНТЕРВЮ

Компетенциите са в основата на процесите по набиране и развитие на таланти в повечето организации. С над 15-годишен опит в дизайн, внедряване и управление на проекти, свързани с компетентностно оценяване Ninety Nine ви предоставя възможността да надградите своите знания и умения за водене на Компетентностно интервю.

Чрез практически сесии Вие ще придобиете необходимия опит да провеждате самостоятелно и оценявате обективно Компетентностни интервюта.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Как да използвате компетенциите за разработване и структуриране на наръчници за водене на интервю.
• Как да използвате структурирана методология като ефективен инструмент за задаване на въпроси, целящи оптимално извличане на информация от интервюираните.
• Как да оценявате информацията, събрана по време на интервюто.
• Как да използвате допълнителни инструменти, за да подкрепите доказателствата от интервюто и да повишите обективността на вашите решения.
• Осъзнаване на ключовите предизвикателства и трудности, които блокират ефективното вземане на решения и как да ги избегнем.

ПРОГРАМА

Модул 1: Специфики на Компетентностно интервю
Инструменти за идентифициране на ключови компетенции
Структура на Компетентностно интервю и критерии за качество.

Модул 2: Умения за водене на интервю
STAR модел
Операционализиране на критерии за оценка в поведенчески въпроси.

Модул 3 и 4: Умения за наблюдение и оценка
Процес за наблюдение и оценка – ORCE

СЕРТИФИКАТ:
SHL Learning Certificate

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ:

3 октомври, 2023

Контакт за записване:

Силвия Звонска

GSM: 087 720 7099

e-mail: s.zvonska@ninetynine.bg

Срок за записване:

10 септември, 2023

Цена: 890 евро на човек (без ДДС)

Водещ:
Богдан Георгиев
Старши експерт Оценка на мениджъри
https://www.linkedin.com/in/bogdangeorgiev/