Оценка на потенциала

Изберете най-подходящите хора

Оценка на потенциала

Оценка на потенциала

Ние ще ви помогнем да оцените потенциала на вашите кандидати. Това ще ви даде възможност да предвидите доколко личностният им стил ще пасне на изискванията на свободните ви позиции.

Личностният въпросник OPQ е специално разработен да оценява личностни предпочитания в работен контекст. Той улеснява разбирането на ролята на личността на работното място и въздействието, което може да окаже върху работата. Множеството интерпретативни доклади, които могат да се генерират, ще ви предоставят ясна картина за потенциала по ключовите компетенции, заложени в позицията, за която търсите подходящия служител.

Нащият екип е насреща да ви консултира относно дефинирането на тези компетенции. Запознайте се подробно със спецификите на инструмента и с различните варианти на OPQ доклади тук.