Дизайн на Център за Оценка и Развитие

Сертификациони програми

Дизайн на Център за оценка и развитие

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИЗАЙН НА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА

В рамките на това обучение, ще се запознаете с опит, трупан над 30 години. Наш опитен консултант ще ви преведе през целия процес на дизайн на център за оценка от самото му начало до неговия завършек.


Ще имате възможност да постигнете практически опит в най-критичните фази от процеса на създаване на дизайна, научавайки кои са потенциалните предизвикателства и грешки, които се срещат и как да се справите с тях.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Да разберете разликата между спецификите на центъра за оценка и центровете за развитие и как целта на центъра оказва драматично влияние върху подхода ви при създаване на дизайна, провеждането на центъра за оценка и последващите дейности
• Да научите как да подберете правилните компетенции, които ще бъдат оценявани
• Да умеете да избирате подходящите симулации и инструменти за оценки и да ги подреждате едни спрямо други
• Да усвоите знания как да управлявате центрове за оценка и развитие – логистика, график, интегриране на резултати от група оценители
• Да добиете познание за това кои са основните трудности при дизайна на центрове за оценка и развитие и как да се справите с тях
• Да инициирате и защитите провеждането на център за оценка и как да измерите ефекта от него пред организацията

ПРОГРАМА

Модул 1: Анализ и адаптация на Компетентностен модел
• Видове компетентностни модели
• Критерии за качество
• Операционализиране за работа в Център за оценка

Модул 2: От матрица за оценка към график на деня
• Разработка на Матрица за оценка
• Разработка на График в Център за оценка

Модул 3: Администриране на Център за оценка
• Администриране на Център за оценка
• Интеграционна среща

Модул 4: Център за Развитие и измерване на ефекта
• Как да направим Центровете за развитие по-развитийни
• Оценка на Център за оценка

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ:

21-22 ноември, 2023

Контакт за записване:

Силвия Звонска

GSM: 087 720 7099

e-mail: s.zvonska@ninetynine.bg

Срок за записване:

23 октомври, 2023

Цена: 1800 евро на човек (без ДДС)

Водещ:
Богдан Георгиев
Старши експерт Оценка на мениджъри
https://www.linkedin.com/in/bogdangeorgiev/