Оценка и развитие на лидери

Разгърнете потенциала на вашите хора

Оценка и развитие на лидери

Оценка и развитие на лидери

Постигат ли вашите лидери резултатите, които очаквате от тях?

В съвременните организации лидерските роли стават все по-предизвикателни, с високи очаквания за постигане на бизнес целите, а 1 на 10 лидери съумвява да се справи с комплексността на изискванията за своята роля.

SHL методологията ви дава възможност да определите кои лидери са най-подходящи за конкретни бизнес ситуации и как тяхното развитие може да бъде ускорено за постигане на бързо развиващи се бизнес стратегии. Решението е фокусирано основно върху поведенията, които водят до бизнес резултати и които изграждат силни индивидуални изпълнители и още по-силни екипни играчи.

Нашите консултанти ще ви помогнат да изберете най-подходящите инструменти, за да оцените своите лидери и да получите ясни насоки как да ги развивате.