За нас

Кои сме ние и с какво можем да ви бъдем полезни

Кои сме ние

Ninety Nine е консултантска фирма в областта на бизнес психологията, единственият официален представител на SHL за България. От своя страна, SHL е световен лидер, предоставящ решения за оценка и управление на таланти на над 30 езика, и поддържащ присъствие в над 50 страни.

Богатият опит на компанията, доказаната във времето методология и високата експертиза на нашите консултанти, ни помагат да прилагаме ефективни решения, които подобряват работата на HR-а развиват бизнеса на местни и международни компании.

С какво сме различни?

Използваме доказани научни методи, но резултатите от интегрираната ни система за оценка нямат нужда от преводач. Говорим на бизнес език, без сложни психологически термини и свеждаме всичко на практично и приложимо ниво.

Екипът ни включва 12 сертифицирани от SHL експерти, което ни позволява да посрещнем и най-предизвикателните проекти и ситуации.

Прилагаме висококачествените бизнес симулации на SHL, отразяващи реалистични бизнес казуси и специфичните предизвикателства, пред които се изправят хората от различните йерархични нива в организацията.

SHL методология

Наличието на стабилна и добре вградена стратегия за управление на таланти в организацията, позволява на HR-а да реагира съответно, ако бизнес стратегията се промени. Следователно организациите се нуждаят от единен подход, който може да се използва за свързване на талантите с тяхната бизнес стратегия в различни отдели, специализации и приложения. Този единен интегриран подход се постига чрез използване на съгласуван, смислен оперативен език, който осигурява последователно и уместно измерване на изискванията за таланти.

UCF – Универсална компетентностна рамка

Универсалният компетентностен модел на SHL стои в основата на нашите методи за оценка. Той предлага общ, точен език за описване на компетенциите (набор от желано поведение, способности и умения), необходими за успех във всяка роля или организация.

Универсалният компетентностен модел позволява на организациите да:

  • Идентифицират компетенциите, които движат бизнес резултатите
  • Измерват тези компетенции точно и последователно
  • Предсказват дали екипът или отделният индивид ще покажат високо представяне
  • Преодолеят пропуските в компетенциите чрез развитие, както и вътрешен и външен подбор
  • Получат база за сравнение с други таланти – вътрешни и външни за организацията.