Селекция и подбор

Изберете най-подходящите хора

Селекция и подбор

Селекция и подбор

За да бъдат организациите наистина успешни, от ключово значение са селекцията и подбора на висококачествени служители. Решаващ момент е организацията да внедри такъв процес, който да увеличи шансовете за привличане и идентифициране на точните кандидати.

С доказан опит в подпомагането на глобални компании относно техните нужди по набиране на персонал, SHL предлага специфични и разнообразни решения, които помагат да се отсеят неподходящите кандидати, въз основа на оценка на способностите и на съответните компетенции, необходими за конкретната роля.