Сертификационни програми

Сертификационни програми

Работа с Център за оценка и психометрични инструменти

Сертификационни програми

Сертификационните обучения са подходящи за HR мениджъри и професионалисти, които искат самостоятелно да реализират целия процес на оценка на кандидати за работа или настоящи служители – от избор на компетенции, през избора на подходящите психометрични инструменти, провеждане на оценката до тълкуване на резултатите и даване на обратна връзка.

Сертификацията дава възможност да използвате гъвкавите и лесни за администриране психометрични инструменти на SHL и по този начин да оптимизирате процеси и разходи, като същевременно повишите драстично качеството на оценките, използвани във Вашите проекти за подбор или развитие.

Контакт за записване:

Мила Захариева

GSM: 089 874 3366

e-mail: m.zaharieva@ninetynine.bg